Disclaimer:
Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.


Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien
er enige verplichtingen voor Tc Buitenlust '68 uit voort.

Tc Buitenlust '68 aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid
voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites
waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.

Tc Buitenlust '68 is niet aansprakelijk voor de inhoud van
de websites waar naar verwezen wordt.


Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tc Buitenlust '68
mag niets van deze website worden verveelvoudigd,
bewerkt en / of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

microfilm, magnetische media, op internet
of op welke andere wijze dan ook.

Sponsors

Inloggen Leden

Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring.