Over ons

 

Wie zijn wij:
Een gezellige toerfietsvereniging die zich bezighoudt met recreatieve wielersport voor jong en oud.
Opgericht in 1968 en de letters TC betekenen overigens TOERCLUB.

Wat doen wij:
Vanaf maart tot en met oktober in clubverband vrijwel elke zondag ochtend toerfietsen over een
afstand van 70 tot 120 kilometer, geprobeerd wordt een gemiddelde snelheid van 28 km / per uur te halen,
maar u begrijpt dat dit sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden en de mensen die er mee fietsen.
Samen uit en thuis staat dan ook hoog in het vaandel.
De route's bevatten schitterende verkeersarme wegen in de Peel, Kempen, enz.

Wat bieden wij nog meer:
Leden van TC Buitenlust '68 zijn automatisch lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie.
Dit lidmaatschap geeft o.a. recht op een uitgebreide ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
en kortingen op evenementen die worden georganiseerd.
Ook krijgt u het blad FietsSport Magazine maar liefst 6keer per jaar toegezonden.

GPS:
Met behulp van geavanceerde GPS-apparatuur liggen de mooiste stukjes van Brabant op de route.

ATB-Tochten (MTB-'68):
Het gehele jaar door, worden er gezamelijk ATB-tochten gereden onder leiding van MTB-'68,
het MTB label van Tc Buitenlust'68.
Deze leiden door de fraaiste stukken natuur die doorgaans gesloten zijn voor publiek.
Deze worden door landeigenaren speciaal opengesteld voor de diverse organisaties.
Het parcours van 30 of 45 km is volledig met pijlen of linten uitgezet, zodat ieder naar
eigen vemogen en capaciteit kan meedoen.

Bekenden Toertochten:
Regelmatig worden er tochten georganiseerd buiten de regio. Deze tochten bevatten vaak een aantal
heuvels, waar het klimtalent tot zijn recht komt.
Jaarlijks wordt eer een clubweekend gehouden in Nederland of van onze omliggende landen.

Geschiedenis:
De vereniging was aanvankelijk onderdeel van R en TC Buitenlust, opgericht in 1934.
Voor de Tweede Wereldoorlog waren vooral de 24-uurs-ritten befaamd.
Na de oorlog leed de toerafdeling een kwijnend bestaan en verdween begin vijftiger jaren geheel.

In de tweede helft van de zestiger jaren kwam het toerfietsen weer op gang en kon in 1968 weer een
toerafdeling worden opgericht. In 1969 trad men toe tot de NRTU, de voorloper van de huidige NTFU.
Om organisatorische redenen en in goed overleg is eind 1980 de toerafdeling afgescheiden van de
R en TC en werd een zelfstandige vereniging opgericht onder de naam Toerclub Buitenlust '68.

Sponsors

Inloggen Leden